Poezie - 2004Nerozumná čtyřverší – Kapky myšlenek
~by Estriel~

Pokud přemýšlíte, zda je mezi těmito čtyřveršími nějaká hlubší souvislost - ne. Sdružuje je jen jejich forma.:)

Kapky myšlenek

Kapky myšlenek víří
mi před očima
jedna za druhou do nekonečna míří
v dešti tančím bosa


Snova

Mám důvod začít znova
zářící supernova
Princezna snová
pavučinu plánů snová


Čtyřverší vymykající se z řady

Naslouchej nářku ticha
jak v noci tajně vzdychá!
v bolavém časoprostoru
ve světě plném rozporů
sotva dýchá


Muška

Jsem lovec velkých much
rozpářu jí břuch
ač téměř mrtvá buch a buch
stále si myslí, že je bůh


Koktejl

A kapka deště stéká po skráních
muže, co u cesty tu leží
S krví se mísí v rudý koktejl
a z nebe vytrvale sněží


Popel

Po svém světě rozhlédnu se
Stůl, židle, smítka popela
ze snů – zhasínají v jednom kuse
jak vyvanulá cigareta kdysi shořela


Iluze

Iluze sladká
Vyhaslým plamenem uhoří
Ševel ticha na moři
Rovnováha vratká


Kapky
deště pro tvůj stín
Rozplyneš
se jak mlha ve větru

++ Komentovat ++


++ Zpět na přehled poezie z roku 2004 ++