Voronwë


"Ráno, když bouře minula, narazil Tuor na elfa, který stál u zdí Vinyamaru; byl to Voronwë, syn Aranwëho, z Gongolinu, jenž se plavil na poslední lodi, kterou poslal Turgon na Západ. Když se loď nakonec vracela z hlubokého oceánu a potopila se ve velké bouři na dohled břehů Středozemě, Ulmo jej jako jediného z mořeplavců uchopil a vyhodil na souš blízko Vinyamaru." - J.R.R. Tolkien, Silmarillion, O Tuorovi a o pádu Gongolinu.
Tahle kresba vznikla někdy poté, co jsem si přečetla Silmarillion. Představila jsem si zcela jasně, jak Tuor za šedého rána po bouři sestupuje k moři a spatří Voronwëho, kterak se opírá o zeď Vinyamaru a hledí přes moře, na sobě promočený plášť, vítr mu hází vlasy do tváře. Tehdy jsem dokonce hodlala něco (tzn. slash) o Tuorovi a Voronwëm napsat. Nakresleno hodně špatným černým lihovým fixem, tužkou a modrou pastelkou.
++ Předchozí ++ Další ++