Camille


For Reet.
Tahle kresbička, nebo spíš jen náčrtek, vznikla vlastně docela náhodou. Jala jsem se cvičit trochu kreslení rukou - ruce považuji za velmi krásnou část těla, ale kreslit je moc neumím. Tak si tak kreslím, kreslím... A najednou jsem si vzpomněla na Camille, Johnnyho labutí rukavici. (Johnny má totiž neobyčejně půvabné ruce.) Proto tedy ten název a ty labutě okolo. Kresleno tužkou, poupraveno v Adobe Photoshopu.
++ Předchozí ++ Další ++