Fan Fiction - Ostatní - Pán PrstenůTam a zase zpátky
~by Estriel~


Až tam, kde se v jitřním vánku
chvěje jásavý slavíkův hlas,
a večer kolébá tě k spánku
zpěv plný nejslastnějších krás,
půjdu až tam a zase zpátky

Až tam, kde se na lučinách třpytí
(ozdobeno kapkami rosy)
stříbrné a zlaté kvítí,
mezi nímž dívky tančí bosy,
půjdu až tam a zase zpátky.

Až tam, kam zlo nikdy nevstoupí,
a kde zvonivý smích
ve stínech stromů jasně zní
doprovázen zpěvem elfů kouzelných,
půjdu až tam a zase zpátky.

Až tam, kde jasné světlo září
v denní i noční hodinu
v každé sličné elfí tváři,
tam vprostřed hvozdu spočinu.
Půjdu až tam a nikdy zpátky!


++ Komentovat ++


++ Zpět na hlavní přehled Ostatní fan fiction ++