Fan Fiction - Ostatní - Pán PrstenůÓ Elbereth!
~by Estriel~

Ó Elbereth, tvůrkyně hvězd!
Shlédni z výšin na svůj lid!
A do srdcí, kde smutek jest,
(smutek, jenž těžko snést)
vnes opět klid.

Ó Elbereth, nebeská paní!
Sklop na nás zrak svůj!
Vyslechni naše naříkání,
zbav stesku, jenž ruší spaní,
a v soužení nás opatruj.

Ó Elbereth, Valo milovaná!
Píseň Eldar slyš!
Ať nesmrtelnost, jež nám daná,
provází vždy tvá krása neslýchaná!
Ať u tebe vždy nalezneme skrýš!


++ Komentovat ++


++ Zpět na hlavní přehled Ostatní fan fiction ++