Fan Fiction - Krasobruslení


Příběhy označené hvězdičkou obsahují slash (homosexuální vztahy mezi postavami) - pokud vám to vadí, vyhněte se jim. Příběhy označené [EN] jsou v anglickém jazyce. Údaje v kulatých závorkách označují doporučenou věkovou hranici - pokud je váš věk nižší než číslo v závorce, raději si dobře promyslete, zda ten který příběh skutečně chcete číst. Případná další varování, poznámky a údaje jsou v hlavičkách jednotlivých příběhů.

Stories marked with an asterick include slash (homosexual relations between characters) - don't like? don't read! Stories marked with [EN] are in English. The information in brackets indicates rating - if your age is lower than the number, you better not read that particular story. Any other warnings, notes and informations can be found at the beginnings of each story.


Postavy vystupující v následujících příbězích jsou skuteční lidé, situace jsou ovšem ryze fikční. Osoby vystupující v příbězích mi nepatří, ani s nimi nejsem v příbuzenském ani jiném vztahu - jen jsem si je "vypůjčila" pro své vlastní účely.;)

The characters in these stories are based on real people. The situations described in the stories, however, are purely fictional. I am in no way associated with any people mentioned in the stories, nor do I have any insider information concerning them - I just "borrowed" them for my own purposes. ;)

Drabbles:
Bad Day* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Goodbye* [EN] (12) - Johnny Weir/(Sergei Dobrin)
Outrageous!* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir (Evan Lysacek/Emanuel Sandhu)
Being Johnny Weir* [EN] (12) - Johnny Weir/(Evan Lysacek)
Reasons* [EN] (12) - Johnny Weir/Sergei Dobrin
Good Luck* [EN] (12) - Johnny Weir/Sergei Dobrin
Watching* [EN] (12) - Johnny Weir/Sergei Dobrin
Whatever* [EN] (15) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Petit Four for the Grand Prix* [EN] (15) - (Johnny Weir/Daisuke Takahashi), Johnny Weir/Evan Lysacek, (Daisuke Takahashi/Nobunari Oda), Brian Joubert/Alban Preaubert, (Evgeni Plushenko/Brian Joubert)
Fan Mail* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Mirror* [EN] (12) - Johnny Weir/Ryo Shibata
Red* [EN] (18!) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Child of Nazareth [EN] - Johnny Weir
První!(*) (12) - Tomáš Verner/Pavel Kaška
Stubborn [EN] (12) - Johnny Weir, Priscilla Hill, Evan Lysacek
Losing* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Congratulations (version I + II)* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
How Much can Happen In One Minute* [EN] (12)
For Us* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir (Evan Lysacek/Johnny Weir)
Like Liberation* [EN] (12)
Like A Melody* [EN] (12) - Taylor Hanson/Johnny Weir
Are We Friends?* [EN] (15) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Vancouver 2010* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Eavesdropping* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Dazzle(*) [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir) Evan Lysacek/Tanith Belbin
Seven Things* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir) Evan Lysacek/Tanith Belbin
What You Want* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir) Evan Lysacek/Tanith Belbin, Denis Petukhov/Johnny Weir
Silence* [EN] (12) - (Johnny Weir/???)
The Perfect Girlfriend(*) [EN] (12) - Evan Lysacek/Tanith Belbin (Evan Lysacek/Johnny Weir)
No One Has To Know* [EN] (12) - Johnny Weir/Evan Lysacek
The Privileged* [EN] (12) - (Ryan Bradley/Johnny Weir, Evan Lysacek/Johnny Weir)
Sticks and Stones* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir)
Pretending* [EN] (12) - (???/Johnny Weir)
Would Have [EN] (12) - original character, Johnny Weir
Injured* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir)
Uninspired* [EN] (12) - (Stéphane Lambiel/Johnny Weir)
A Swan Thing* [EN] (12) - Evan Lysacek/Daisuke Takahashi (Evan Lysacek/Johnny Weir)
Answers* [EN] (15) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Back in Time* [EN] (12) - (Stéphane Lambiel/Johnny Weir)
Gloves* [EN] (15) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Seven Dots* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Good Boy* [EN] (18) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Sweet - Sugar - Candyman* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Like Flying [EN] - Johnny Weir gen
Fair Play?* [EN] (12) - Johnny Weir/Eliot Halverson
Serve over Ice* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Swept* [EN] (15) - Evan Lysacek/Johnny Weir
En Russie* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir, Evan Lysacek
Kitty-Licks* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Perspectives* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Unbearable* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Missed That A Little [EN] (12) - Johnny Weir/Tanith Belbin, Evan Lysacek/Tanith Belbin
But This Was Moscow* [EN] (15) - Sergei Davydov/Johnny Weir, Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Headlines* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Just To* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Nothing You Can Do* [EN] (12) - Tanith Belbin/Tessa Virtue, Ben Agosto/Johnny Weir
Disposable* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir, Evan Lysacek/Johnny Weir
Colorblind* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Cupcakes* [EN] (12) - Johnny Weir/Ben Agosto
Cinderella Slippers(*) [EN] (12) - Taylor Hanson, Johnny Weir
Coffee Break* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Pertaining to Motion* [EN] (15) - Brian Kinney/Johnny Weir
Le Petit Prince* [EN] (12) - Johnny Weir/Stéphane Lambiel

Skate Canada 2006
Warm Me Up* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Leettle Feet* [EN] (12) - Johnny Weir/Stéphane Lambiel
Not Fair!* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir, Daisuke Takahashi
Shiver* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir

Friends
Four* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir), Evan Lysacek/Scott Smith
Just Friends* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir), Brian Joubert/Johnny Weir
Fight* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir), Brian Joubert/Johnny Weir
Not About Love* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir), Brian Joubert/Johnny Weir
Hurt* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir)
Fall* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir)
Alive* [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir)
I Do* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
You Never Know* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir

Povídky:
Go For Gold* [EN] (12) - Evgeni Plushenko/Johnny Weir
No Fucking Way [EN] (12) - Johnny Weir
The Final Night* [EN] (15) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Can't* [EN] (15) - Evgeni Plushenko/Johnny Weir
It Was Fate* [EN] (15) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Stripped* [EN] (18) - Johnny Weir/Evan Lysacek
Believe* [EN] (15) - Evgeni Plushenko/Johnny Weir
Czech Me Out* [EN] (15) - Johnny Weir/Tomáš Verner
Tight! See-through! Sparkly! (or The Things We Do For Love)* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Temptation* [EN] (18) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Fallen Angels* [EN] (15) - Melissa Gregory/Denis Petukhov/Johnny Weir
What Lingers In The Past* [EN] (15) - Taylor Hanson/Johnny Weir (Evan Lysacek/Johnny Weir, Taylor Hanson/Zac Hanson)
Hope* [EN] (15) - Denis Petukhov/Johnny Weir(/Melissa Gregory)
The Worst Kind* [EN] (15) - Johnny Weir/???
Multifilm* [EN] (12) - Evgeni Plushenko/Johnny Weir, Johnny Weir/Evan Lysacek
What You're Best At* [EN] (12) - Johnny Weir/Paris Childers
Just The Two Of Us* [EN] (12) - Tanith Belbin/Sasha Cohen
Sweet Lady Samba* [EN] (12) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir
Walk Me Along the Bay* [EN] (15) - Johnny Weir/Javier Fernandez
The Ten First Times* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Slipping in Between* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Have You Ever* [EN] (12) - Johnny Weir/Eliot Halverson
Give Me Tonight* [EN] (12) - Johnny Weir/Eliot Halverson
Grandeur* [EN] (12) - Eliot Halverson/Adam Rippon, Johnny Weir
We All Know* [EN] (12) - Johnny Weir/???, Evan Lysacek, Stéphane Lambiel, Michael "What the Buck" Buckley
Make Me Fall Slow* [EN] (12) - Johnny Weir/Eliot Halverson
Dizzy Dancing Tango* [EN] (18) - Sasha Zaretski/Tanith Belbin (Johnny Weir)
Safety Measures* [EN] (18) - Denis Petukhov/Melissa Gregory/Johnny Weir
Steel* [EN] (15) - Viktor Petrenko/Johnny Weir
Tightrope* [EN] (12) - Evan Lysacek/Jeffrey Buttle
Housewarming* [EN] (18) - Johnny Weir/Stéphane Lambiel


Povídkové cykly:
Backstage* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir
Midnight Mission* [EN] (18) - Evan Lysacek/Johnny Weir
More Than That* [EN] (12) - Evan Lysacek/Johnny Weir

Disco Ball World
Disco Ball World (*) [EN] (12) - (Evan Lysacek/Johnny Weir, Stéphane Lambiel/Johnny Weir)
The Champion's Prize* [EN] (15) - Stéphane Lambiel/Johnny Weir (Evan Lysacek/Johnny Weir)
Liquid Daze* [EN] (15) - Evan Lysacek/Johnny Weir

This Glassy Surface - Taylor Hanson/Johnny Weir >> v sekci Fanfiction - Hanson