Fan Fiction - Hanson


Příběhy označené hvězdičkou obsahují slash (homosexuální vztahy mezi postavami) - pokud vám to vadí, vyhněte se jim. Příběhy označené [EN] jsou v anglickém jazyce. Údaje v kulatých závorkách označují doporučenou věkovou hranici - pokud je váš věk nižší než číslo v závorce, raději si dobře promyslete, zda ten který příběh skutečně chcete číst. Případná další varování, poznámky a údaje jsou v hlavičkách jednotlivých příběhů.


Následující příběhy jsou ryze fikční a zakládají se jen a pouze na mé bujné fantazii. Hanson mi nepatří ;) a nejsem s nimi v příbuzenském ani jakémkoliv jiném osobním vztahu. Příběhy obsahují incest. Informace o Hanson najdete na oficiální stránce kapely.

Stalker* [EN] (18)
The Tour* [EN] (12)
Like A Melody(*) [EN] (12) - Taylor Hanson/Johnny Weir
What Lingers In The Past* [EN] (15) - Taylor Hanson/Johnny Weir (Evan Lysacek/Johnny Weir, Taylor Hanson/Zac Hanson)

Povídkové cykly:

This Glassy Surface* - Taylor Hanson/Johnny Weir [EN]
01 One More (12)
02 Nothing Left Here (12)
03 Lying In Your Silence (12)
04 For Something More (12)
05 Break My Fall (15)
06 Hearts Will Bind You (15)
07 When You're Gone (12)
08 One Way Ticket (15)
09 (In Your Heart You'll) Find The Reason (12)
10 Your Illusion (12)
11 What I'm Missing (12)
Epilog Keep Thinking (12)