Art Journal - 03. 07. 2006


Závěrečná ústní zkouška z angličtiny... Vyšla jsem po zkoušce z místnosti, aby se má profesorka s přísedící mohly poradit a rozhodnout, co mi dát za známku. Po chvilce mě zavolaly zpět a má profesorka mi povídá: "Don't think we talked about you the whole time. We needed about a nanosecond to decide what to give you."

++ Předchozí ++ Další ++